top of page
רקע.PNG

החזון שלנו

LehemZeh-9.jpg

לחם זה נולד מתוך רצון לשרת את הקהילה, עם אמונה שאוכל בכלל ולחם מפרט מקרב ומחבר בין אנשים.

מטרות

1. לתמוך בצמיחה של עסקים קטנים בתחום האפייה והמזון

2. לחבר בין אנשים, משפחות, וקהילות דרך אפייה

חזון

להיות עוגן לפעילויות חברתיות בנגב דרך עשייה חברתית, קידום בריאות בתחום המזון, קידום כלכלה מקומית, ותיירות חברתית.

bottom of page