top of page
רקע.PNG

שיח וטעימות

מביאים קבוצה לירוחם כדי ללמוד על התרבות וההיסטוריה העשירה של העיירה? עצרו ליד לחם זה כדי לשמוע את סיפורו של הלחם כאבן בוחן תרבותית וגם כמחבר בין עמים שונים.

 

בירוחם, עיירה עם גיוון ייחודי, הלחם משמש כנקודת מפגש בין תרבויות, ולחם זה - מטבח שיתופי מאפשר את החיבור הזה וכן מקדמת  את הפיתוח הכלכלי המקומי בכך שהיא מספקת לאופים מקומיים פלטפורמה להגדלת העסקים הקטנים שלהם.

 

הצטרפו למייסד שלנו או לאחד מהאופים המובילים שלנו לטעימה מכמה מהמאפים שלנו - טריים מהתנור, ושוחחו על זיכרון, מסורת, עלייה, אקטיביזם חברתי ועוד. זוהי הזדמנות ייחודית ללמוד על הנוף והתרבות המקומיים, השזורים בהיסטוריה אישית באמצעות לחם ואפייה.

השיחות שלנו נמשכות 45 דקות עד שעה ומתאימות לקבוצות בכל הגדלים.

bottom of page