top of page
רקע עם עיטורים של מאפים, עלים ופרחים

סדרת ליווי רגשי בעזרת אפייה

טופס תיאום סדנה

ליווי רגשי בעזרת אפייה הוא תהליך עומק. אנחנו רוצים להפוך את המטבח שלנו למקום בטוח ומוגן, בו יכולים להתרחש תהליכים.

לטובת זה אנחנו מציעות לקיים סדרה של מספר מפגשים בהם נעמיק בדברים וננצל את הכלים העומדים לרשותנו בצורה מיטבית. 

הסדרה מיועדת לקבוצות קטנות של עד חמישה משתתפים, בעלי מאפיינים דומים - גיל, רקע, מטרה ועוד... 
 

תהליכים דומים נעשו בחודשי המלחמה הראשונים עבור מפוני העוטף ששהו בירוחם. הגיעו אלינו מפונים בקבוצות קטנות של ילדים/מבוגרים/גיל רך במתכונת הורה ילד. הסדרה נכנסה קצת יותר לעומק ועסקה באוורור רגשי סביב אירועי המלחמה, התמודדות משותפת עם אתגרים דומים וכן מציאת ושימת זרקור על נקודות החוזק. 

תודה שפניתם אלינו!

bottom of page